OK
Świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne, charakterystyki energetyczne - Bydgoszcz

→ Audyt energetyczny

Bydgoszcz i okolice


Audyt energetyczny budynku.

Cytując za ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków: „audyt energetyczny – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego”

Audyt energetyczny Bydgoszcz

Audyty energetyczne przeprowadzamy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (z późniejszymi zmianami).

Audyt energetyczny przydaje się przy planowaniu termomodernizacji, a gdy ubiegamy się o premię termo modernizacyjną jest dokumentem wymaganym dołączanym do wniosku o kredytu na przedsięwzięcie termo modernizacyjne (U S T AWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków z późn. zm.).


→ Świadectwo charakterystyki energetycznej → Charakterystyka energetyczna → Audyt energetyczny


KONTAKT


eco-en Energetyczne świadectwa, charakterystyki i audyty

tel. 792 395 643

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17.00


energetyczne@eco-en.pl


biuro mieści się przy
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 15/3 (Fordon)
Bydgoszcz