cookie1 cookie2 OK

Zakres usług:


→ świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku, domu, lokalu, mieszkania
sporządzane dla istniejących budynków lub lokali (już użytkowanych) niezbędne w przypadku sprzedaży lub najmu oraz dla nowych (niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie), ważne 10 lat od wystawienia lub do przeprowadzenia termomodernizacji, przekazywane w postaci dokumentu papierowego i w formie elektronicznej (wystawione przy pomocy Centralnego Rejestru Charakterystyk Energetycznych Budynków prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii)

Świadectwa charakterystyki energetycznej Bydgoszcz

→ charakterystyka energetyczna do projektów architektoniczno-budowlanych
sporządzana na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, jest efektem współpracy wszystkich uczestników procesu projektowego w celu uzyskania pożądanego wskaźnika projektowanego EP (energii pierwotnej), rzetelnie opracowana charakterystyka energetyczna jest gwarancją uzyskania certyfikatu energetycznego dla budynku na szacowanym poziomie wartości wskaźników energochłonności, wymaganych przez aktualne zapisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakie muszą obecnie spełniać budynki nowo projektowane i budowane.

Charakterystyka energetyczna Bydgoszcz

→ audyt energetyczny
określa zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne termomodernizacji (wskazuje optymalne rozwiązania polepszające właściwości energetyczne budynku w stosunku do kosztów tych rozwiązań), stanowi wytyczne do projektu np. termomodernizacji, bywa niezbędnym dokumentem wymaganym przy staraniach o dofinansowanie z rządowych programów wsparcia termomodernizacji (np. „Czyste powietrze”), wskazuje prace, których wykonanie pozwoli zaoszczędzić (zmniejszenie wydatków na energię cieplną, elektryczną itp.)

Audyt energetyczny Bydgoszcz


Bądź na bieżąco, nasza strona na:
f

bottom3_img

→ Świadectwo charakterystyki energetycznej → Charakterystyka energetyczna → Audyt energetyczny

bottom2_img

KONTAKT


eco-en Energetyczne świadectwa, charakterystyki i audyty

tel. 792 395 643

Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17.00


energetyczne@eco-en.pl


biuro mieści się przy
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 15/3 (Fordon)
Bydgoszcz