OK

Praktyczna strona certyfikacji budynku lub lokalu.

Certyfikat energetyczny wystawia się na etapie przygotowania do oddania budynku do użytkowania, czyli po: wykonaniu zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem (Prawo Budowlane), ale również jest wymagane (od marca 2015) w obrocie nieruchomościami, czyli każdorazowo przy sprzedaży, zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym, a także przy najmie.

Instalacje, które interesują certyfikatora, a które mają wpływ na ocenę energetyczną, jaką jest świadectwo energetyczne, to instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), centralnego ogrzewania (c.o.), wentylacja oraz jeśli występuje – panele fotowoltaiczne.

Poza tym istotnym z punktu widzenia sporządzającego świadectwo energetyczne jest tzw. nośnik energii, czyli jakim paliwem ogrzewamy budynek (węgiel, olej, gaz, energia elektryczna itp.). Najlepsze wyniki uzyskują budynki wyposażone w alternatywne źródła energii typu: pompa ciepła, kolektory słoneczne itp. Dla konwencjonalnych instalacji najkorzystniejsze wartości EP (Energii Pierwotnej) uzyskuje się dla biomasy, czyli paliwa w pełni odnawialnego np. pochodzenia drzewnego. Istotnym jest źródło pozyskania jak i sprawność urządzeń wytwarzających ciepło.

Znaczną poprawę wskaźnika zapotrzebowania energii uzyskamy jeśli nasz dom będzie wyposażony w wentylację z odzyskiem ciepła, czyli tak zwaną rekuperacją.

W praktyce oznacza to, że audytor certyfikujący budynek sprawdzi jakiego typu piec jest zainstalowany wewnątrz (dla budynków zasilanych w ciepło z ciepłowni jest to węzeł cieplny). Czy przewody rozprowadzające czynnik są zaizolowane, czy mamy możliwość regulacji temperatury wewnątrz pomieszczeń i jakiego typu jest to regulacja. Nie bez znaczenia jest, czy stosujemy grzejniki naścienne, czy podłogowe. Jak wentylowany jest budynek.

Przy obliczeniach wskaźników energochłonności budynku uwzględnia się każdą istniejącą instalację także kominki. Instalacje wentylacji grawitacyjna, mechaniczna, klimatyzacja, rekuperatory itp. Obliczenia obejmują każdy techniczny aspekt użytkowania domu oraz zapewnienia projektowanej temperatury komfortu wewnętrznego.

Spory wpływ na zapotrzebowanie na ciepło w naszych domach mają także przegrody zewnętrzne, czyli ściany, okna, podłogi, dach. To w jakim stopniu zostały zaizolowane przed ucieczką ciepła będzie miało decydujące znaczenie dla obliczeń.

Sporo energii ucieka nam przez okna, ale i sporo przez nie ciepła zyskujemy. O tym jak dużo energii od nasłonecznienia jesteśmy w stanie zakumulować w budynku decyduje orientacja budynku wobec stron świata (największa ilość okien powinna wychodzić na południe, na północ najmniejsza lub wręcz żadna).

Najwięcej ciepła tracone jest przez systemy wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja jako taka jest niezbędna dla utrzymania poprawnego klimatu wewnątrz budynku i kluczem do niższych wydatków nie jest brak wietrzenia pomieszczeń (co powoduje szereg innych zagrożeń dla budynku a także zdrowia ludzkiego), lecz inteligentny odzysk ciepła które uchodzi kominami. I taki odzysk gwarantują rekuperatory.

Sprawdź czy potrzebujesz:
→ Kiedy potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznj?


→ Świadectwo charakterystyki energetycznej → Charakterystyka energetyczna → Audyt energetyczny


KONTAKT


tel. 792 395 643
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17.00


energetyczne@eco-en.pl


biuro mieści się przy
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 15/3 (Fordon)
Bydgoszcz