OK

Kiedy potrzebne świadectwo energetyczne?

Kiedy potrzebne świadectwo energetyczne? Obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego zgodnie z ustawą (Dz.U. 2014 poz. 1200) dotyczy właściciela lub zarządcy budynku, osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a także najemcy, w przypadkach wymienionych poniżej:
- zbycia na podstawie umowy sprzedaży budynku lub lokalu,
- zbycia na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- wynajmowania budynku lub lokalu.

Także (od 28.04.2023) świadectwo charakterystyki energetycznej będzie potrzebne do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Natomiast osoby zamieszczające ogłoszenia o najmie czy sprzedaży budynku czy lokalu, dla których świadectwo charakterystyki energetycznej zostało sporządzone, mają obowiązek (od 28.04.2023) zamieścić w ogłoszeniu dane znajdujące się na świadectwie (wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK) i nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2).

→ Kiedy świadectwo energetyczne traci ważność?

Kiedy nie potrzebne?

Obowiązek nie dotyczy budynków które są zabytkami, miejscami kultu i działalności religijnej, nieogrzewanych budynków przemysłowych oraz gospodarczych, mieszkalnych typu domek letniskowy (używany nie dłużej niż 4 miesiące w roku), wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 oraz gospodarstw rolnych o wskaźniku EP nie wyższym niż 50 kWh/(m2 ∙rok).

W przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora - nie stosuje się wymogu dołączenia do zawiadomienia kopii świadectwa charakterystyki energetycznej.


→ Świadectwo charakterystyki energetycznej → Charakterystyka energetyczna → Audyt energetyczny


KONTAKT


tel. 792 395 643
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17.00


energetyczne@eco-en.pl


biuro mieści się przy
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 15/3 (Fordon)
Bydgoszcz