OK

Kiedy świadectwo energetyczne traci ważność?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat i traci ważność po upływie tego terminu albo w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, czyli jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (lokalu np. mieszkaniowego czy usługowego).
Znaczącą zmianą, która sprawi, że świadectwo energetyczne budynku straci swoją ważność może być na przykład przeprowadzona kompleksowo termomodernizacja domu, wymiana kotła na nowszy o wyższej sprawności lub inne, a w szczególności te zrealizowane zmiany, które wskazano bądź zalecono na kartach świadectwa. Dostosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek zdecydowanie zimniejszy wartości wskaźników energii pierwotnej i końcowej.

Sprawdź czy potrzebujesz:
→ Kiedy potrzebne świadectwo charakterystyki energetycznj?


→ Świadectwo charakterystyki energetycznej → Charakterystyka energetyczna → Audyt energetyczny


KONTAKT


tel. 792 395 643
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 17.00


energetyczne@eco-en.pl


biuro mieści się przy
ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 15/3 (Fordon)
Bydgoszcz